Dokumentation från aktiviteter och dialoger


2011-10-10

Överlämning av Innovationsplan Sverige

Efter två års arbete var det dags att sammanfatta resultaten från Innovation för tillväxt. Underlaget till den svenska innovationsstrategin, Innovationsplan Sverige, överlämnades av projektets ordförande Marcus Wallenberg till näringsminister Annie Lööf.

Läs mer 2011-03-22

Dialog för stärkt innovationskraft!

IVA och Reglab bjöd in till en gemensamt seminarium som fokuserade på hur det nationella och regionala samspelet i innovationsfrågor kan förstärkas och utvecklas

Läs mer 2011-02-24

Effektiv statlig förvaltning

Den statliga förvaltningen spelar en viktig roll i det svenska innovationssystemet. Myndigheternas tillämpning av lagar och regler avgör hur dessa i praktiken påverkar innovationsklimatet Deras verksamhet har ofta en direkt påverkan på innovationer

Läs mer 2010-12-10

Innovation Union for Economic Growth

A seminar with the European Commissioner for Research, Innovation and Science: Máire Geoghehan-Quinn.

Läs mer 2010-11-19

Dialog för ökad innovationskraft 18-19 november

Den 18 och 19 november samlades flera av landets viktiga innovationsaktörer för att sätta agendan för innovation. Arbetet ska resultera i bästa tänkbara underlag till en svensk innovationsstrategi. Här kan du se bilderna från sammankomsten

Läs mer 2010-11-18

Dialog för ökad innovationkraft

Den 18-19 november anordnades workshopen "Dialog för ökad innovationkraft". Och vilken kraft det blev! 170 personer från hela landet deltog

Läs mer 2010-10-18

Regionalt och nationellt samspel för en kunskapsdriven utveckling – exemplet Västra Götaland

Syftet med workshopen var identifiera hinder och möjligheter för ökad samverkan mellan region och nation i vårt arbete mot en kunskapsdriven utveckling

Läs mer 2010-10-14

Läroresa för departementstjänstemän till kluster i Värmland

IVA anordnade i samarbete med Region Värmland en läroresa med besök och möten med de personer som är verksamma i och kring ett antal utvalda kluster för personer från flera departement

Läs mer 2010-10-12

Workshop om strukturfondsmedel

Vad har strukturfondsmedlen bidragit till i näringslivet? Hur kopplas forskningspolitiken till de regionala medlen för ökad nytta? Hur ska strukturfondsmedlen användas/inriktas under nästa programperiod?

Läs mer 2010-10-06

Regionalt ledarskap för innovation – exemplet Västmanland

För att stärka samverkan mellan aktörer i Västmanlands innovationssystem bildades Västmannarådet år 2009, där ledande företrädare för att diskutera och säkerställa samordning och satsning på näringslivsutveckling och tillväxt

Läs mer 2010-10-04

Hur stärker vi innovationskraften i företagen? – exemplet Skåne

Region Skåne har i drygt två år arbetat med att stärka innovationskraften. Starkare samarbetsformer har utvecklats för att knyta näringslivet närmre de offentliga satsningarna

Läs mer 2010-09-29

Hur påverkar valresultatet Sveriges innovationskraft?

Vilken politik gynnar bäst ett gott innovationsklimat i Sverige? Efter-valet-analys med Ronald Fagerfjäll, Pontus Braunerhjelm, Tomas Eneroth (S), Ursula Berge och PJ Anders Linder.

Läs mer 2010-09-23

Innovation för tillväxt - så det knakar

IVA-projektet Innovation för tillväxt är ett av akademiens största projekt under de senaste åren och syftar till att Sverige antar en nationell innovationsstrategi. Projektet firade ettårsjubileum och bjöd in till uppdatering och diskussion.

Läs mer 2010-09-21

Digital upplevelse/kreativa näringar

Utgångspunkt för dialogen var bland annat samverkansplattform: Digital upplevelse inom DARE-projektet, finansierat av Vinnova och Tillväxtverket som drivs gemensamt av Luleå tekniska universitet och Umeå universitet

Läs mer 2010-07-07

Sveriges Framtid - politik för innovation

Vad vill de Rödgröna göra för att främja innovation? Och vad vill Alliansen? Vad finns i deras innovationspolitiska program? En debatt i Almedalen där "Innovation för tillväxt" lät de två regeringsalternativen mötas och diskutera sin syn på innovation

Läs mer 2010-07-05

Innovation för framtiden Almedalen 2010

Inför valet står sysselsättningen i fokus. Men hur skapar vi välavlönade och konkurrenskraftiga framtida jobb? Svaret är: med innovation. Innovation gör så att nya företag växer fram och så att gamla företag kan förnyas

Läs mer 2010-06-17

Viljan att växa ökar i kluster

Den 17 juni kavlade deltagare i workshopen ”Viljan att växa ökar i kluster” upp ärmarna för att tänka kring hur nyttan som 15 kluster (700 företag) medför kan användas i tillväxtpolitiken

Läs mer 2010-06-17

Viljan att växa ökar i kluster

Seminariet presenterade klusterorganisationer som arbetssätt och diskuterade hur en regional och nationell innovationsstrategi kan kopplas till detta för att satsade medel från offentlig sektor skall göra mesta möjliga nytta

Läs mer 2010-06-10

Regionalt innovationsindex

IVA har tillsammans med olika regionala aktörer gett Kontigo AB i uppdrag att ta fram ett förslag till ett regionalt innovationsindex som ska tjäna som ett analys- och värderingsinstrument för beslutsfattare på regional nivå

Läs mer 2010-06-03

Innovation för tillväxt – Affärsplan Sverige

Videoupptagning från seminariet Innovation för tillväxt – Affärsplan Sverige. Medverkande var bland andra näringsminister Maud Olofsson och riksdagsledamot Luciano Astudillo (S) som diskuterade hur en svensk innovationsstrategi skulle kunna se ut

Läs mer 2010-05-27

Sveriges framtid - politik för innovation: Alliansen

Vad vill Alliansen göra för att främja innovation? Vad finns i deras innovationspolitiska program? Det var frågan när IVAs projekt Innovation för tillväxt välkomnade till ett seminarium om den politiska agendan för innovation!

Läs mer 2010-05-25

Sveriges framtid - politik för innovation: De Rödgröna

Vad vill de Rödgröna göra för att främja innovation? Vad finns i deras innovationspolitiska program? Det var frågan när IVAs projekt Innovation för tillväxt välkomnade till ett seminarium om den politiska agendan för innovation!

Läs mer 2010-05-17

Hur kan vi stimulera FoU i små och medelstora företag?

Vid seminariet presenterade Björn O. Nilsson, vd IVA, och professor Sven-Olof Lodin två förslag för att stimulera FoU i små och medelstora företag

Läs mer 2010-05-07

Hur ska den svenska expertskatten förbättras?

Anders Ekblom, forskningschef AstraZeneca presenterar ett förslag från Innovation för tillväxt. I den fäljande diskussionen deltog bland andra Johan Sander, skattejurist och delägare Deloitte och Lennart Tottie, Forskarskattenämndens sekreterare.

Läs mer 2009-12-03

Innovation i ny skepnad – Danmark och Finland i fokus

Innovation handlar inte längre enbart om vetenskap och teknik. Företag kan vara innovativa på många andra sätt. Användare som bidrar till att utveckla produkter och klimatutmaningar är exempel på nya faktorer som påverkar innovation

Läs mer 2009-09-10

Kick-off Innovation för tillväxt

Wallenbergsalen var fullsatt och väntelistan för att delta på seminariet var lång. Tyvärr kunde inte alla som ville komma in, men nu finns det en andra chans för dig som inte kunde närvara eller för dig som vill se det igen

Läs mer

Följ oss på:

Downloads:

Projektplan (pdf)

Folder (pdf)