Kommande event

Aktuellt

Onsdag 1 april 2015

Åsa Söderberg, Naturvårdverket

Svårt för konsumenter att handla resurseffektivt

Hållbarhet - Resurseffektiva affärsmodeller - Företagande

Onsdag 1 april 2015

Många av energikommissionens ledamöter deltar redan i Vägval el

Energi - Infrastruktur - Hållbarhet - Vägval el

Måndag 30 mars 2015

Utforma subventioner till förnybar el på rätt sätt

Energi - Infrastruktur - Hållbarhet - Vägval el

Torsdag 26 mars 2015

Dags att söka till Prins Daniels Fellowship

Prins Daniels Fellowship - Entreprenörskap

IVA bygger broar mellan akademi, näringsliv och politik.

Läs mer om IVA