Kommande event

Aktuellt

Fredag 17 april 2015

Metaller ur vatten

Resurseffektiva affärsmodeller

Fredag 17 april 2015

Tekniksprånget får pris för främjandet av teknikutveckling

Pressmeddelanden - Utbildning - Tekniksprånget

Fredag 17 april 2015

Framtiden för bränslecellsfordon – lärdomar från Japan

Energi - Innovation - Hållbarhet - Vägval el

Torsdag 16 april 2015

IVAs verksamhetsberättelse 2014

Publikationer

IVA bygger broar mellan akademi, näringsliv och politik.

Läs mer om IVA